คำทักทายจากประธานบริษัท

บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจเอฟอี พวกเราขะอุทิศตนให้กับสังคม

ด้วยเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าของโลก

 

บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ยึดมั่นในปรัชญาขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นถึงการ "อุทิศตนให้กับสังคมด้วยเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าของโลก" รวมถึงการนำเสนอแผ่นเหล็กสำหรับธุรกิจยานยนต์ที่มีคุณสมบัติในการใช้งานสูง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกสู่สังคม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ดำเนินการผลิตในปี พ.ศ. 2556 จวบจนปัจจุบัน

 

ในฐานะที่เป็นฐานการผลิตแผ่นเหล็กสำหรับธุรกิจยานยนต์ เราตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของสังคมให้จงได้ ดังนั้น เราจึงมุ่งมันในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และพัฒนาด้านผลิตภัณฑือย่างเต็มกำลังความสามารถ นอกเหนือจากนั้น เราได้นำนวัตกรรมสมัยใหม่ผสมผสานกันเป็นผลิตภัณฑ์ล้ำสมัย และเชื่อมโยงกับการให้บริการที่ใส่ใจอย่างดีเยี่ยม ซึ่งสิ่งสำคัญเหล่านี้ ถือเป็นการเสริมสร้างระบบกลไกในการอยู่ร่วมกัน และเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

ถึงแม้บริษัทของเราจะเปิดดำเนินการมาได้ไม่นาน หากเปรียบเสมือนนก ก็เป็นนกที่เพิ่งสร้างรังเสร็จใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ตาม เราหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า เราจะก้าวไกล และบินทะยานอย่างทรงพลังไปพร้อมๆกับลูกค้าคนสำคัญ และผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกคน ซึ่งถือเป็น เจตนารมณ์สำคัญที่ผู้บริหาร รวมไปถึง พนักงานบริษัท ทุกคนนั้น ล้วนมุ่งหวังเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

ประธานบริษัท

คุณ ชิเงรุ คุโรดะ