เย็นทั่วหล้า

มหาสงกรานต์ 

สืบสานประเพณี

เมื่อพูดถึงวันสงกรานต์เราก็ทราบดีว่าเป็นวันแสดงออกซึ่งความกตัญญู ความผูกพันในครอบครัว และเป็นวันครอบครัวของไทย รวมทั้งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ

สำหรับครอบครัวเจเอฟอีของเรา ท่านประธานฯ นายโมริตะ ยูชิโยกิและผู้บริหารทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการสืบสานประเพณีไทย ตามจริยธรรมทางธุรกิจของเจเอฟอี กรุ๊ป ในเรื่องโลกาภิวัฒน์ (Globalization)   ความหมายของโลกาภิวัฒน์สำหรับเจเอฟอี กรุ๊ปนั้นคือ การเข้าใจและเคารพในความแตกต่างของวัฒนธรรม   การเข้าถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในการทำธุรกิจก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจข้ามชาติที่เปี่ยมศักยภาพดั่งเช่นเจเอฟอี กรุ๊ปได้ทำมาโดยตลอด

เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ของไทย ภายในปี 2557 นี้จะเป็นปีแห่งการเติบโตของพวกเราทั้งในเรื่องการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ การก้าวหน้าไปสู่ ISO และลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ครอบครัว JSGT ของพวกเราได้จัดงานวันสงกรานต์ขึ้น เมื่อวันที่ 11เมษายน 2557 เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความรัก ความเคารพ ความผูกพันต่อกันผ่านวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ภายใต้ชื่องาน "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี"  พี่น้องชาวเจเอฟอี ได้มีโอกาสสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาว JSGT รดน้ำขอพรจากผู้บริหารทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ให้มีความสุข เล่นสาดน้ำกันเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อไปรดน้ำขอพรจากบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย

คำกล่าวที่ท่านประธานฯ อวยพรให้พี่น้องเจเอฟอี ทุกท่านว่า “ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขความเจริญ พักผ่อนอย่างเต็มที่ เดินทางด้วยความสวัสดิภาพ เราจะนำสิ่งที่ผ่านไปในอดีตเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป และจะกลับมาสู้ร่วมกันเพื่อความยิ่งใหญ่ของเจเอฟอี ในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้”เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ทุกคน ว่าบริษัทนี้เป็นของทุกคน จะสว่างรุ่งโรจน์เพียงใดนั้น พลังของพี่น้องชาวเจเอฟอีทุกคนเท่านั้นจะเป็นผลงานที่จะบอกให้ทุกคนรู้ว่า “นี่แหล่ะคือผลงานของพวกเราชาว JSGT”