กระพือความรู้สึกท้าทายให้รุกโชน  เจเอฟอี กรุ๊ปได้คิดค้นกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกุญแจหลักในการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าบุคคลากรภายในองค์กรให้เป็นบุคคลากรซึ่งเป็นทั้งนักคิดค้น นักพัฒนา  เจเอฟอี กรุ๊ปจึงได้จัดตั้งกิจกรรมขึ้นชื่อว่า “เจ- วัน” ภายใต้แนวคิดดังต่อไปนี้:
 รูปนี้คือสัญลักษณ์ของกิจกรรม เจ-วัน
 
เจ คือ เจเอฟอี
1 คือ หมายเลข หนึ่ง
รวมแล้ว เจ-วันคือ การรวมเป็นหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร  เมื่อพูดถึงสี สีน้ำเงินสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวเฉพาะของ “เจเอฟอี”  สีแดงคือ “ความมุ่งมั่น” เต็มไปด้วยจิตวิญญาณอันมุ่งมั่น ท้าทาย
 
กิจกรรมล่าสุดเกี่ยวกับความสามารถด้านเทคโนโลยี่
 
เจ-วัน เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้วยความสมัครใจโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรกลุ่ม เจเอฟอี ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ (ที่หนึ่ง)  เป็นการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะโดยการรวมกลุ่มสมาชิกกลุ่มเล็กๆ  ในที่ทำงานแต่ละที่ เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์  ออกแบบวิธีการในการแก้ไขปรับปรุง  โจทย์ปัญหาหลักๆของงานแต่ละส่วน   โจทย์หลักของกิจกรรม  เจ-วัน  ได้แก่  งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  คุณภาพผลิตภัณฑ์  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือ การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างก็ล้วนเป็นหัวใจของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ประสบความสำเร็จมาแล้วมากกว่าสี่สิบปี ทุกวันนี้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า หนึ่งพันห้าร้อยทีมได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรนั้นดีขึ้นเป็นไปด้วยความสะดวก ราบรื่น และส่งผลต่อไปยังการถ่ายทอดองค์ความรู้ข้ามรุ่นอีกด้วย
 
กล่าวง่ายๆก็คือ
 
“กิจกรรมแบบกลุ่มที่น่าท้าทาย เพราะพวกเราทุกคนจะได้นำเสนอความคิดอันทรงคุณค่าผ่านกิจกรรมเพื่อการพัฒนาของหน้างานเราแต่ละคน  และเป็นการเพิ่มพูนสมรรถภาพในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอีกด้วย  อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ความตื่นเต้นเร้าใจ  และให้ประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ อีกทั้งพร้อมด้วยโอกาสในการนำเสนอความคิดนั้น ในรอบตัดสินที่ประเทศญี่ปุ่น   และแข่งขันกับทีมงานที่ยิ่งใหญ่จากทั่วโลก   เปรียบได้กับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของนักคิดค้นพัฒนาเลยทเดียว เป็นโอกาสทองที่ทุกคนไม่ควรพลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้อย่างเด็ดขาด “   
 
แนวคิด (ปรัชญา)
 
กิจกรรมกลุ่มย่อยที่มีพนักงานร่วมกันดำเนินการค้นหาปัญหาหรืออุปสรรคอันเกี่ยวข้องกับการทำงานพร้อมกับเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ต่างๆร่วมกัน เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยอันสำคัญ
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้
 
ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมทั้งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นไปพร้อมกันกับการอุทิศตนต่อสังคมผ่านการพัฒนาองค์กร
 
แบ่งปันเทคโนโลยีสู่ระดับสากล
 
เจ-วันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของ กลุ่ม เจเอฟอี สตีล เพื่อก้าวไปเป็นที่หนึ่งให้ได้   เวทีนี้เป็นเวทีระดับนานาชาติ     ซึ่งกลุ่มการผลิตของเจเอฟอี สตีล  ใช้เป็นเวทีสำหรับการแข่งขันแนวความคิดภายใต้บรรยากาศการแข่งขันแบบนักกีฬา หน่วยการผลิตทุกหน่วยทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรม เจ-วัน พร้อมกับจุดประกายความฝันเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของคนรุ่นต่อๆ ไป  ด้วยแนวความคิดที่ว่า “จิตวิญญาณที่ท้าทาย”  “ยืดหยุ่น”    “จริงใจ”
 
ครอบครัวเจเอฟอีซึ่งเป็นกลุ่มของคลื่นลูกใหม่  เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งชีวิตที่รุกโชนอย่างแรงกล้า  อย่างเช่น  เจเอฟอี นั้นพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อแสดงศักยภาพที่จะไข่วคว้า ความสำเร็จ ความฝัน ความหวัง เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ทุกคนในกิจกรรม เจ-วัน ในเดือน พฤศจิกายนปีนี้ อย่างที่ทราบกันดีว่าไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งเราได้   ทุ่มเททำงานอย่างหนัก  เปี่ยมล้นไปด้วยศักยภาพของปัญญาชนเฉกเช่นพวกเรา   ปีนี้เจ-วันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป  เตรียมตัวไว้ให้ดี  น่ะ  ญี่ปุ่น พวกเรามาแล้ว