และแล้ว วันสงกรานต์ก็ได้วนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง กิจกรรม เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี สำหรับปี 2015 นี้ เราครอบครัว JSGT ก็ได้คงแนวความคิดแห่งการสืบสานประเพณีไทย โดยในปีนี้ ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ของไทย ผู้สูงอายุของชุมชนก็เปรียบได้ดั่งกับตัวแทนของประสบการณ์ที่สั่งสมมาของชุมชน สำหรับสงกรานต์นี้ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ทางบริษัทได้มีการทำกิจกรรมดังนี้

ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558 ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหน่วยงานเทศบาลจอมพลเจ้าพระยา เพราะเปรียบได้ดั่งกลไกที่จะทำให้ชุมชนขับเคลื่อนและพัฒนาไปได้ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์นี้ บริษัทจึงได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำพ.ศ. 2558 ของทางเทศบาล เพื่อให้ทางเทศบาลนำไปใช้ในการสานสัมพันธ์ชุมชนต่อไป 

ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ทางบริษัทได้มีการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล ตาสิทธิ์ ผ่านกิจกรรมรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยการส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล

ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558 ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหน่วยงานเทศบาลจอมพลเจ้าพระยา เพราะเปรียบได้ดั่งกลไกที่จะทำให้ชุมชนขับเคลื่อนและพัฒนาไปได้ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์นี้ บริษัทจึงได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำพ.ศ. 2558 ของทางเทศบาล เพื่อให้ทางเทศบาลนำไปใช้ในการสานสัมพันธ์ชุมชนต่อไป 

สงกรานต์สำหรับชาวครอบครัว JSGT นั้นก็เปรียบเสมือน เป็นการเริ่มปีใหม่แบบไทยๆ เป็นการตั้งต้น ตั้งความรู้สึกใหม่ เพื่อให้เราพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่จะถาโถมเข้ามาในชีวิตการทำงาน ทั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและกำลังใจอันยิ่งใหญ่จากผู้บริหารทุกคนที่มี จะเป็นแรงผลักดันให้เราชาวครอบครัว JSGT ผ่านพ้นมันไปได้จนบรรลุเป้าหมายของเรา