โครงการความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี

เฉกเช่นเดียวกับปรัชญาองค์กรของเราที่กล่าวไว้ว่า  "กลุ่มบริษัท เจเอฟอี -พวกเราจะมุ่งนำพาสังคมไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลก"  ซึ่งจากมุมมองเกี่ยวกับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการส่งต่อความรู้หรือทรัพย์สินทางปัญญาแก่สังคม พวกเรามุ่งมั่นและพยายามในการอำนวยความสะดวกด้วยการนำเสนอบริการต่างๆ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่สำคัญ พร้อมทั้งมุ่งหวังในการเสริมสร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาบริษัทของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญามาเยี่ยมชมโรงงาน และในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้ต้อนรับทีมงานผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT)เข้าเยี่ยมชม เช่นเดียวกัน

การเข้าเยี่ยมเยียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา:

ขอขอบพระคุณทางหอการค้าญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่งสำหรับคำเชื้อเชิญและการมอบโอกาสให้บริษัท เจเอสจีที ให้ปฏิบัติภารกิจต้อนรับคณะฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเต็มที่

บริษัท เจเอสจีที ซึ่งเป็นองค์กรที่มีนักคิดค้นมากมายทำให้การเยี่ยมเยือนในครั้งนี้มีนัยสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักประดิษฐ์คิดค้นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรม และผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถส่งมอบเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นออกสู่สังคมไทย ทั้งนี้เนื่องด้วยกลไกการคุ้มครองสิทธิบัตรทำให้เราสามารถสร้างสรรค์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นได้

และเป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับคณะผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์องค์กรกับหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในการผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เจเอสจีที มุ่งหวังว่าความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตของ CGL รวมถึงเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์กำเนิดจากความตั้งใจของเรา ในฐานะกลุ่มบริษัท เจเอฟอี นี้ จะสามารถช่วยเสริมสร้าง และเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเหล็กระดับนานาชาติ ซึ่งความเข้าใจนี้จะเป็นแรงผลักดันให้การผลิตเหล็กไทยนั้นขับเคลื่อนสูงขึ้นในอีกระดับ

ความเข้าใจเชิงลึกสำหรับเทคโนโลยีการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้านโลหะของไทย:

ด้วยความร่วมมือกับสถาบันเหล็กฯและเหล็กกล้าญี่ปุ่น (JISF) ทาง เจเอสจีที ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการต้อนรับทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเหล็กฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทดลองในห้องปฏิบัติการของเรา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการควบคุมคุณภาพที่สำคัญ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

หลังจากเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและห้องปฏิบัติการแล้ว ทางฝ่ายผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเหล็กฯ ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการห้องปฏิบัติการเป็นพิเศษ อีกทั้งได้อภิปรายกับผู้รับผิดชอบหลักของ เจเอสจีที ในหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการห้องปฏิบัติการ ซึ่งความเข้าใจเชิงลึกในครั้งนี้จะสามารถนำไปต่อยอดในการจัดการของหน่วยงานได้อีก

เราเป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินงานบนผืนแผ่นดินแห่งประเทศไทย ดังนั้นการมีส่วนร่วมแบ่งปันความรู้สู่สังคมถือเป็นสิ่งที่เราตระหนักรับรู้ตลอดเวลา เพราะเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ไปไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมภายใต้ข้อตกลง JTEPA  บริษัท เจเอสจีที ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดบ้านของเราให้ผู้เข้าชมได้รู้จักด้วยความมุ่งหวังว่าการมาเยี่ยมเยือนนั้นจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการของเรา เจเอสจีที