"1Mt CGL Charging Achieved" 
บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“JSGT”) หนึ่งในการลงทุนจากบริษัท JFE Steel Corporation นับตั้งแต่ เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นมา บริษัท JSGT ได้เปิดทำการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีจุ่มร้อนสำหรับรถยนต์มาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 นี้เอง
บริษัทได้ประสบความสำเร็จในการผลิตแผ่นเหล็กครบ 1 ล้านตัน
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ เป็นผลลัพธ์จากการผลิตแผ่นเหล็กตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ด้วยบรรยากาศภายในบริษัท JSGT ที่พนักงานทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นต่างก็ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในการถ่ายทอดเทคนิคการทำงาน การจัดระบบการทำงานของเครื่องจักรให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น จนได้สินค้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก

จวบจนวันนี้ วันที่เรา บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประสบความสำเร็จในการผลิตได้ครบ 1 ล้านตันแรก อันเป็นนิมิตรหมายอันดียิ่ง ที่จะตอกย้ำการก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงและมั่นคงอย่างไม่หยุดนิ่งของพวกเรา