05/07/2565
หมุดหมาย 3,000,000 ตัน

    บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ยึดมั่นในปรัชญาขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นถึงการ " อุทิศตนให้กับสังคมด้วยเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าของโลก" รวมถึงการนำเสนอแผ่นเหล็กสำหรับธุรกิจยานยนต์ที่มีคุณสมบัติในการใช้งานสูงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกสู่สังคม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ดำเนินการผลิตในปี พ.ศ.2556จนกระทั่งถึงปัจจุบัน   

    ในฐานะที่เป็นฐานการผลิตแผ่นเหล็กสำหรับธุรกิจยานยนต์  เราตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของสังคมให้จงได้ เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อย่างเต็มกำลังความสามารถ นอกเหนือจากนั้น เราได้นำนวัตกรรมสมัยใหม่ผสมผสานกันเป็นผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยและเชื่อมโยงกับการให้บริการที่ใส่ใจอย่างดีเยี่ยม ซึ่งสิ่งสำคัญเหล่านี้ ถือเป็นการเสริมสร้างระบบกลไกในการอยู่ร่วมกันและเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

    ถึงแม้บริษัทฯ เราจะเปิดดำเนินการมาได้ไม่นาน หากเปรียบเสมือนนก ก็เป็นนกที่เพิ่งสร้างรังเสร็จใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ตามแต่ เราหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า เราจะก้าวไกลและบินทะยานอย่างทรงพลังไปพร้อมๆ กับลูกค้าคนสำคัญและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกคน ซึ่งถือเป็น เจตนารมณ์สำคัญที่ผู้บริหารฯ รวมถึงพนักงานบริษัทฯ ทุกคนนั้น มุ่งหวังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

   
นโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001
คำทักทายจากประธานบริษัท
นโยบายความปลอดภัยของเรา
นโยบายคุณภาพ ISO 9001
นโยบายจัดซื้อ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นโยบายคุณภาพ ISO/IEC 17025
ประกาศความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรธุรกิจ
   
   
Our Products
Attributes of GA
High quality to high quality
High-Tensile Steel Sheets
JAZ® (JFE Advanced Zinc)